Oferta

 

Ozonowanie

Usuwanie niepożądanych zapachów, bakterii, pleśni, grzybów czy alergenów za pomocą technologii ozonowania zdobywa coraz większą popularność. Metoda ta może być również wykorzystywana w procesie odświeżania i oczyszczenia pomieszczeń, a przy tym uważana jest za metodę bezpieczną, skuteczną i ekologiczną.

Ozonowanie zwalcza drobnoustroje i alergeny, przez co w swoisty sposób sterylizuje pomieszczenia (nie tylko powietrze, ale i przedmioty w nim się znajdujące), usuwa nieprzyjemne zapachy, np.: dym papierosowy, usuwa zapachy spalenizny. np.: po pożarach, remontach czy naprawach, oczyszcza elementy instalacji wentylacji i klimatyzacji (kanały wentylacyjne i trudno dostępne miejsca) .

Czas trwania usługi to około 30 min.


NordGlass

PHU Hanesco zrealizowało projekt pt. „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez uruchomienie innowacyjnej stacji kontroli pojazdów”, objęty umową o dofinansowanie nr 12.12-WND-RPLU.01.03.00-06-140/13 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa I. Przedsiębiorczość i Innowacje działanie 1.3 współfinansowanego ze środków europejskich i dotacji celowej.