Oferta

 

Ubezpieczenia

Firma Hanesco Sp. z o.o. oferuje swoim klientom atrakcyjne ubezpieczenia AC i OC.
Dbamy o to by nasi klienci ubezpieczyli swoje pojazdy szybko i bez zbędnych formalności.
Cały proces trwa tylko 5 sekund.

 


NordGlass

PHU Hanesco zrealizowało projekt pt. „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez uruchomienie innowacyjnej stacji kontroli pojazdów”, objęty umową o dofinansowanie nr 12.12-WND-RPLU.01.03.00-06-140/13 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa I. Przedsiębiorczość i Innowacje działanie 1.3 współfinansowanego ze środków europejskich i dotacji celowej.