Kontakt

Informacje rejestrowe

Sąd Rejonowy w Lublinie - XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000222273
NIP: 712-290-70-70

Konto bankowe BZWBK
BZWBK 13 1090 2688 0000 0001 2296 7862

Hanesco Sp. z o.o. Lublin, Nałęczowska 73 Telefon 81 536 13 99 email szyby@hanesco.pl serwis szyb Poniedziałek - Piątek 8:00-18:00
Sobota 8:00-15:00
przeglądy rejestracyjne Poniedziałek - Piątek 8:00-20:00
Sobota 8:00-15:00

Zapraszamy do kontaktu

Wróć do góry

NordGlass

PHU Hanesco zrealizowało projekt pt. „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez uruchomienie innowacyjnej stacji kontroli pojazdów”, objęty umową o dofinansowanie nr 12.12-WND-RPLU.01.03.00-06-140/13 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa I. Przedsiębiorczość i Innowacje działanie 1.3 współfinansowanego ze środków europejskich i dotacji celowej.