Regulamin akcji promocyjnej “Vouchery do Beauty Residence dla Klientek Hanesco”

Regulamin akcji promocyjnej “Vouchery do Beauty Residence dla Klientek Hanesco”

Postanowienia ogólne.

  1. Regulamin określa warunki udziału w akcji Vouchery do Beauty Residence dla Klientek Hanesco, zwana dalej: “Akcja promocyjna”
  2. Organizatorem akcji promocyjnej jest Hanesco spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie ul. Nałęczowska 73, 20-701 Lublin, 5, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Lublinie, XI  Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000222273, posiadający NIP: 7122907070 oraz REGON: 43273662000000. Zwana dalej: “Organizator”.
  3. Współorganizatorem promocji jest Beauty Residence.
  4. Akcja promocyjna prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na terenie siedziby Organizatora 
  5. Akcją objęte są wybrane usługi przez Współorganizatora, których pełna lista znajduje się w zał. nr. 1 tego regulaminu, zwane dalej: “usługi BR”.
  6. Klientki upoważnia skorzystanie z Akcji Promocyjnej po uprzednim skorzystaniu z wybranych usług Organizatora których pełna lista znajduje się w zał. nr. 2 tego regulaminu, zwane dalej: “usługi Hanesco”.

Czas trwania Akcji promocyjnej.

Akcja promocyjna trwać będzie od 8.03.2023 r. na czas nieokreślony. Do wydania ostatniego Vouchera.

Zasady akcji promocyjnej. 

Klientki korzystające z usług Hanesco są upoważnione do otrzymania Vouchera na usługi BR organizatora. Voucher jest o wartości 40 zł na usługi BR i jest ważny przez rok od jego dnia otrzymania. Warunkiem koniecznym do otrzymania vouchera jest wypełnienie formularza zawierającego następujące informacje: imię, email, numer telefonu, numer vouchera, numer paragonu/fv oraz zgodę na kontakt email lub telefoniczny  z przypomnieniem o zbliżającym się terminie ważności vouchera. Dane będą wykorzystane wyłącznie do akcji promocyjnej. 

W akcji promocyjnej mogą wziąć udział wyłącznie klientki.

Promocje w Hanesco nie łączą się.

 

Reklamacje

  1. Klientka ma prawo do złożenia reklamacji zgodnie z prawami konsumenta na usługi BR. 
  2. Reklamacja powinna być złożona w formie pisemnej (e-mail, list polecony) na adres Współorganizatora. Wystawca rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od jej otrzymania oraz powiadomi o jej rozstrzygnięciu

 

Załącznik nr. 1

Lista usług objętych promocją 

 1. Manicure hybrydowy
 2. Manicure hybrydowy + french
 3. Manicure hybrydowy z bazą wzmacniającą
 4. Manicure klasyczny
 5. Manicure klasyczny z malowaniem
 6. Manicure żelowy
 7. Manicure żelowy + french
 8. Pedicure hybrydowy
 9. Pedicure klasyczny + lakier
 10. Pedicure SPA bez malowania
 11. Pedicure SPA+hybryda
 12. Pedicure SPA+lakier klasyczny

Załącznik nr. 2

Lista usług Hanesco upoważniających do skorzystania z Akcji Promocyjnej

 

 1. Wymiana szyb
 2. Naprawa odprysku na szybie
 3. Przyciemnianie szyb
 4. Hydrofobizacja 
 5. Przegląd rejestracyjny
 6. Zakup bagażnika samochodowego/łańcuchów
 7. Kalibracja kamer samochodowych
 8. Ozonowanie
 9. Myjnia samochodowa, doładowanie za min 100 zł. 
 10. Zakup produktów z Taurusa


HANESCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt pt. „Wsparcie płynności w Hanesco Sp. Z o.o.” w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Celem projektu jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom spowodowanym pandemią wirusa SARS-CoV-2. Wartość projektu: 70 133,64 zł finansowany w całości ze środków Funduszy Europejskich.

P.H.U. HANESCO DARIUSZ PIĄTEK realizuje projekt pt. „Wsparcie finansowe dla P.H.U. Hanesco Dariusz Piątek” w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Celem projektu jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom spowodowanym pandemią wirusa SARS-CoV-2. Wartość projektu: 26 508,03 zł finansowany w całości ze środków Funduszy Europejskich.