Regulamin promocji „Odbierz voucher na choinkę w Hanesco”

Regulamin promocji „Odbierz voucher na choinkę w Hanesco”

Postanowienia ogólne.

 1. Regulamin określa warunki udziału w akcji Odbierz voucher na choinkę w Hanesco”, zwana dalej: “Akcja promocyjna”
 2. Organizatorem akcji promocyjnej jest Hanesco spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie ul. Nałęczowska 73, 20-701 Lublin, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Lublinie, XI  Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000222273, posiadający NIP: 7122907070 oraz REGON: 43273662000000. Zwana dalej: “Organizator”.
 3. Współorganizatorem akcji promocyjnej jest SOFTY HANDEL USŁUGI TRANSPORT GRZEGORZ BARTNIK z siedzibą w Lublinie ul. Kazimierza Andrzeja Jaworskiego, nr 25, lok. 1, 20-834 Lublin, posiadający ​​numer NIP: 7122390342 Numer REGON: 060200465, zwany dalej “współorganizatorem”.
 4. Akcja promocyjna prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na terenie siedziby Organizatora oraz terenie punktów sprzedaży Współorganizatora akcji promocyjnej. 
 5. Akcją objęte są wybrane usługi Organizatora oraz produkty Współorganizatora, których pełna lista znajduje się w zał. nr. 1 tego regulaminu, zwane dalej: “podmiot promocji”.

Czas trwania Akcji promocyjnej.

Akcja promocyjna trwać będzie od 1.12.2022 r. do 23.12.2022 do godziny 18.00.

Zasady akcji promocyjnej. 

 1. Klient korzystający z usług Organizatora dostanie 20 zł rabatu na żywą choinkę oraz darmową dostawę pod domu w granicach administracyjnych miasta Lublin lub w promieniu 10 km od dowolnego punktu sprzedaży żywych choinek przy łącznej kwocie zamówienia minimum 150 zł. 
 2. Rabat wydawany będzie w formie vouchera do wykorzystania u współorganizatora, a jego odbiór jest możliwy jedynie w siedzibie organizatora.
 3. Współorganizator nie wykonuje usługi wnoszenia żywych choinek do domu, jedynie dostawa pod wskazany adres przez kupującego.
 4. Współorganizator zastrzega sobie prawo do zamknięcia każdego punktu przed datą 24.12.2022 r. w przypadku sprzedaży całego asortymentu.
 5. Aby skorzystać z vouchera na usługi współorganizatora należy spełnić następujące warunki:
  1. Odebrać voucher u Organizatora 
  2. Przyjechać do jednego z czterech punktów sprzedaży współorganizatora lub zadzwonić pod numer podany na voucherze i złożyć zamówienie telefoniczne. 
  3. Przy płatności za zakupy na kwotę minimum 150 zł przekazać voucher do ręki sprzedającego.
 6. Punkty sprzedaży choinek oraz terminy w jakich będą czynne:
  1. Róg ulic Nałęczowskiej i Gnieźnieńskiej – 10-23.12 w godzinach 8-20.
  2. Hipermarket AUCHAN ul. Chodźki 14 – 7-23.12 w godzinach 9-20.
  3. Ul. Braci Wieniawskich parking / Targ – 13-23.12 w godzinach 8-19.
  4. Punkt Sprzedaży Hurtowo – Detalicznej – Nowiny 71, 20-515 Nowiny (k/Lublina) – 28.11-23.12 w godzinach 8-18.
 7. Punkty sprzedaży choinek w których będzie wydawany voucher na podmiot promocji Organizatora
  1. Róg ulic Nałęczowskiej i Gnieźnieńskiej – 10-23.12 w godzinach 8-20.
  2. Hipermarket AUCHAN ul. Chodźki 14 – 7-23.12 w godzinach 9-20.
 8. Współorganizator nie oddaje vouchera klientowi po jego wykorzystaniu.
 9. Tak samo, klient korzystający z usług Współorganizatora w punktach sprzedaży choinek na rogu ulic Nałęczowskiej i Gnieźnieńskiej oraz w punkcie sprzedaży przy Hipermarkecie AUCHAN ul. Chodźki 14, Lublin dostanie rabat w formie vouchera na podmiot promocji Organizatora ważny do 31.03.2023 r.
 10. Vouchery nie są imienne.
 11. Voucher na podmiot promocji Organizatora występuje w formie jednorazowa promocji – klient może skorzystać z rabatu na wybraną jedną usługę tylko raz. Po wykorzystaniu jednorazowej promocji voucher zostaje u Organizatora. 
 12. Voucher na podmiot promocji Współorganizatora jest jednorazowy z możliwością wykorzystania do 23.12.2022 r. 
 13. Klient odbierający voucher na podmiot promocji Współorganizatora w siedzibie Organizatora może wybrać voucher na podmiot promocji Organizatora w przypadku:
  1. Posiadania już choinki.
  2. Nie planowania zakupu żywej choinki.
 14. Obowiązujące rabaty na podmioty promocji znajdują się w załączniku nr. 2. tego dokumentu
 15. Klient realizujący voucher w czasie trwania promocji może:
 16. Odebrać u Organizatora voucher na podmiot promocji do Współorganizatora.
 17. Odebrać u Współorganizatora pozyskać na podmiot promocji do Organizatora.
 18. Złożyć reklamację zgodnie z zasadami obowiązującymi u Organizatora na usługi wykonane w jego siedzibie.
 19. Złożyć reklamację zgodnie z zasadami obowiązującymi u Współorganizatora na usługi wykonane w jego firmie.
 20. Organizator nie odpowiada za wykonane usługi przez Współorganizatora, a Współorganizator nie odpowiada za wykonane usługi wykonane przez Organizatora.
 21. Organizator jak i Współorganizator zastrzegają sobie prawo do zakończenia akcji promocyjnej przed wyznaczoną datą jej zakończenia w przypadku wydania wszystkich voucherów.

 

Załącznik nr. 1 

 

Lista usług Organizatora objętych akcją promocyjną:

 

 1. Naprawa pęknięć na szybie.
 2. Hydrofobizacja szyby.
 3. Przyciemnianie szyb samochodowych. 
 4. Ozonowanie.
 5. Kalibracja kamer. 

 

Podmioty promocyjne Współorganizatora:

 1. Jodła kaukaska (Abies nordmanniana), wysokość 150 cm – 450 cm, klasa jakości – I klasa, II klasa, III klasa
 2. Świerk kłujący (Picea pungens), wysokość 150 cm – 300 cm, klasa jakości – I klasa, II klasa
 3. Świerk pospolity (Picea abies), wysokość 170 cm – 300 cm, klasa jakości – I klasa, II klasa
 4. Jodła kaukaska w doniczce  (Abies nordmanniana), wysokość 60 cm – 170 cm, klasa jakości – I klasa, II klasa
 5. Świerk kłujący w doniczce (Picea pungens), wysokość 60 cm – 180 cm, klasa jakości – I klasa, II klasa
 6. Stojak metalowy
 7. Stojaki wykonane z tworzywa sztucznego, 5 modeli

 

Załącznik nr. 2

Rabaty obowiązujące w akcji promocyjnej na podmioty promocyjne Organizatora

usługacena standardowacena promocyjnataniej o:
naprawa pęknięcia

 

160,00 zł

 

128,00 zł

 

32 zł

 

wymiana szyby

 

60,00 zł

 

48,00 zł

 

12 zł

 

przyciemnianie
(cena zależy od rodzaju
i modelu pojazdu)  
550-699 zł490-639 zł60,00 zł
700-849 zł625-774 zł75,00 zł
850-1000 zł

 

760-910 zł

 

90,00 zł

 

hydrofobizacja

 

60,00 zł

 

48,00 zł

 

12 zł

 

ozonowanie

 

60,00 zł

 

48,00 zł

 

12 zł

 

kalibracja kamer

 

450,00 zł

 

400,50 zł

 

50 zł

 

 


HANESCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt pt. „Wsparcie płynności w Hanesco Sp. Z o.o.” w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Celem projektu jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom spowodowanym pandemią wirusa SARS-CoV-2. Wartość projektu: 70 133,64 zł finansowany w całości ze środków Funduszy Europejskich.

P.H.U. HANESCO DARIUSZ PIĄTEK realizuje projekt pt. „Wsparcie finansowe dla P.H.U. Hanesco Dariusz Piątek” w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Celem projektu jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom spowodowanym pandemią wirusa SARS-CoV-2. Wartość projektu: 26 508,03 zł finansowany w całości ze środków Funduszy Europejskich.