Gwarancje

Gwarancje

Warunki gwarancji

W dokumencie znajdziesz potrzebne informacje dotyczące gwarancji na usługi w Hanesco.

Hanesco Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Nałęczowska 73, 20-271 Lublin poświadcza, że wykonane usługi takie jak przyciemnianie szyb, naprawa odprysku, wymiana szyby są przeprowadzone prawidło zgodnie ze standardami i polityką firmy.

Samochód po naprawie jest zdolny do użytku w ruchu drogowym oraz wszystkie wprowadzone zmiany są zgodne z kodeksem drogowym.

Drogi Kliencie/Klientko, jeśli z przedmiotem gwarancji stało się coś niepokojącego i chcesz się poradzić napisz do nas na: szyby@hanesco.pl lub zadzwoń 81 536 13 99 :).

Poniżej znajdziesz ogólne warunki gwarancji dla usług takich jak naprawa odprysku na szybie, montaż szyby samochodowej i przyciemnianie szyb samochodowych. Należy pamiętać, że są to ogólne przykłady, gdzie nie podaliśmy wszystkich przypadków dla których gwarancja jest ważna, a dla których nie. Najlepiej gdy się z nami skontaktujesz, a na pewno Ci pomożemy!

Naprawa Odprysku na Szybie

  1. Okres Gwarancji: bezterminowa
  2. Zakres Gwarancji: Obejmuje ona utrzymanie integralności naprawionego obszaru. Gwarancja obejmuje dalsze pęknięcie z miejsca naprawy na zasadzie: klient nie płaci za usługę montażu szyby, za to musi pokryć koszt szyby.
  3. Warunki Wyłączające: Gwarancja traci ważność, jeśli szyba jest ponownie uszkodzona z powodu wypadku, uderzenia kamieniem, czy innych zdarzeń losowych, które bezpośrednio wpłynęły na pękniecie odprysku.

Montaż Szyby Samochodowej

  1. Okres Gwarancji: Gwarancja zwykle trwa od 1 do 2 lat.
  2. Zakres Gwarancji: Gwarancja obejmuje prawidłowy montaż i uszczelnienie szyby, zapewniając jej szczelność i bezpieczne przytwierdzenie.
  3. Warunki Wyłączające: Uszkodzenia wynikające z niewłaściwej eksploatacji, wypadków, warunków atmosferycznych lub manipulacji przez osoby trzecie nie są objęte gwarancją.

Przyciemnianie Szyb Samochodowych

  1. Okres Gwarancji: 7 lat
  2. Zakres Gwarancji: Gwarancja pokrywa odspajanie się, powstawanie pęcherzy i kruszenie folii przyciemniającej.
  3. Warunki Wyłączające: Uszkodzenia mechaniczne, wandalizm, niewłaściwa pielęgnacja (np. stosowanie ostrych środków czyszczących) oraz naturalne blaknięcie w wyniku ekspozycji na słońce nie są objęte gwarancją.

 


HANESCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt pt. „Wsparcie płynności w Hanesco Sp. Z o.o.” w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Celem projektu jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom spowodowanym pandemią wirusa SARS-CoV-2. Wartość projektu: 70 133,64 zł finansowany w całości ze środków Funduszy Europejskich.

P.H.U. HANESCO DARIUSZ PIĄTEK realizuje projekt pt. „Wsparcie finansowe dla P.H.U. Hanesco Dariusz Piątek” w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Celem projektu jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom spowodowanym pandemią wirusa SARS-CoV-2. Wartość projektu: 26 508,03 zł finansowany w całości ze środków Funduszy Europejskich.